Ο ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΙΣ “ΠΡΑΣΙΝΕΣ” ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ

Η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος έχει οδηγήσει, ήδη εδώ και αρκετά χρόνια, στον σχηματισμό ενός νέου μοντέλου καταναλωτών, τους λεγόμενους «πράσινους καταναλωτές».

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ/ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της αποδοτικότητας των πόρων και της βιωσιμότητας του τομέα του δέρματος στο Μπαγκλαντές σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των προϊόντων που σχετίζονται με το δέρμα, όπως υποδήματα και άλλα δερμάτινα είδη.

ECODESIGN GUIDE FOR THE FOOTWEAR INDUSTRY

The Ecodesign Guide for the Footwear Industry, developed under the Life GreenShoes4All project, intends to support designers and companies in incorporating ecodesign in the development of lower environmental impact footwear products.

Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι ο οδηγός για να γίνει η Ευρωπαϊκή οικονομία βιώσιμη. Αυτό θα συμβεί μετατρέποντας τις κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες σε όλους τους τομείς πολιτικής και κάνοντας τη μετάβαση απλή και χωρίς αποκλεισμούς για όλους.

SUPPORT REPORT MAPPING SUSTAINABLE FASHION OPPORTUNITIES FOR SMES

Απαιτούνται καθοδήγηση και πρότυπα για τη δημιουργία ικανοτήτων, καθώς και εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες και εργαλεία για αυτοεκτίμηση.
Η κυκλικότητα πρέπει να συνδυάζεται με τη μειωμένη κατανάλωση και την εκπαίδευση των καταναλωτών.

HOW ROTHY’S IS REDEFINING SUSTAINABLE SHOE PRODUCTION| Forbes

Rothy’s leads the pack in sustainable shoes as many fashion and clothing brands start to pay attention to their impact on the environment. From 3D knitting with recycled plastics to in-house sole manufacturing, Director of Production Lauren Taflinger walks through each step in their shoe production process that set Rothy’s apart.