Μια αμιγώς ελληνική εταιρία με ιστορία 30 χρόνων εποικοδομητικής πορείας, ανεβάζει διαρκώς τον πήχη, της ποιότητας και της σχεδιαστικής αντίληψης.