Η εταιρεία PARZA ιδρύθηκε το 1960 από τους Ιωάννη και Αντώνιο Παρζακώνη και τον Λεωνίδα Μεταξά. Από την ίδρυσή της ασχολείται αποκλειστικά με την κατασκευή μηχανημάτων υποδηματοποιίας με πωλήσεις στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.