Τα υποδήματα της εταιρείας BRUNI κατασκευάζονται στις σύγχρονες, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, οι οποίες βρίσκονται σε μια από τις πλέον αναπτυσσόμενες περιοχές του Γέρακα. Σε αυτές τις εγκαταστάσεις γίνεται η παραγωγή, βρίσκεται η αποθήκη, τα γραφεία, καθώς και το πρατήριο λιανικής πώλησης της εταιρείας.