ΝΕΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΛΣΕΒΒΥΕ

Μεταξύ των βασικών δραστηριοτήτων του ΕΛΣΕΒΒΥΕ περιλαμβάνεται η συμμετοχή στη διαμόρφωση κλαδικής, εμπορικής, βιομηχανικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και η εκπροσώπηση των επιχειρήσεων του κλάδου έναντι των διεθνών, κοινοτικών και εθνικών αρχών.

Στα πλαίσια αυτά, ο Σύνδεσμός μας κατά καιρούς προβαίνει σε μια σειρά κινήσεων για να προωθήσει τα συμφέροντα του κλάδου, όπως υποβολή προτάσεων / αιτημάτων προς την Πολιτεία και τις αρχές.

ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ – ΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Με κοινή τους επιστολή στον υπουργό Εργασίας κ. Βρούτση οι σύνδεσμοι μόδας εξέφρασαν την αντίθεσή τους για την αντιμετώπιση των επιχειρήσεων από τον μηχανισμό ΣΥΝεργασία που ξεκινά στις 15 Ιουνίου.

ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ

Μετά από τις παρεμβάσεις των Συνδέσμων μας, δόθηκε λύση στο θέμα της έκπτωσης των ενοικίων των επιχειρήσεων που πλήττονται σημαντικά λόγω του κορωνοϊού.

ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΝΗ

Με επιστολή προς το Yπουργείο Εργασίας ζητήσαμε τη διόρθωση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ώστε να δίνεται η δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης των επιχειρήσεων που δεν μπορούν να δηλώσουν τα ενοίκια των καταστημάτων τους.

ΑΙΤΗΜΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Με επιστολή στους υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης ζητήσαμε την εξασφάλιση ρευστότητας στις επιχειρήσεις Υπόδησης – Ένδυσης – Κλωστοϋφαντουργίας, λόγω των αρνητικών επιπτώσεων του κορωνοϊού.