ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ – ΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Με κοινή τους επιστολή στον υπουργό Εργασίας κ. Βρούτση, οι Σύνδεσμοι υπόδησης και ένδυσης, ΕΛΣΕΒΒΥΕ, ΣΕΠΕΕ και ΣΚΕΕ εξέφρασαν την αντίθεσή τους για την αντιμετώπιση των επιχειρήσεων από το μηχανισμό ΣΥΝεργασία που ανακοινώθηκε και ξεκινά στις 15 Ιουνίου.

Στην επιστολή τονίζεται ότι αν μια επιχείρηση επιλέξει να εντάξει το σύνολο ή ένα μέρος των εργαζομένων της στο μηχανισμό ΣΥΝεργασία, μειώνοντας το χρόνο εργασίας κατά 50% αλλά καλύπτοντας το σύνολο των εργοδοτικών εισφορών, στην πράξη θα βρεθεί αντιμέτωπη με αύξηση κατά 33% στο πραγματικό κόστος εργασίας.

Ο συγκεκριμένος μηχανισμός αποτελεί ένα εργαλείο στήριξης αποκλειστικά των εργαζομένων και όχι των επιχειρήσεων, από τις οποίες αφαιρέθηκε το διευθυντικό δικαίωμα διευθέτησης του χρόνου εργασίας χωρίς να απαιτείται συναίνεση του εργαζόμενου, σε μια συγκυρία κατά την οποία η επιβίωσή τους εξαρτάται από την ευελιξία που έχουν.

Θα πρέπει άμεσα να υπάρξει τροποποίηση του μηχανισμού ΣΥΝεργασία και να επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις μόνο για το τμήμα των ασφαλιστικών εισφορών των ημερών για τις οποίες απασχολούν το προσωπικό τους. Όσον αφορά το κόστος των υπολοίπων ημερών που δε θα απασχολούνται, θα πρέπει να καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή / και ευρωπαϊκών προγραμμάτων (SURE).

Η προσπάθεια μετακύλισης του κόστους της κρίσης στον ιδιωτικό τομέα αλλά και η «προστασία» των θέσεων εργασίας με διοικητικά μέτρα, το πιθανότερο είναι ότι θα καταλήξει σε αποτελέσματα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα. Μπορεί βραχυπρόθεσμα να παρατηρείται συγκράτηση της απασχόλησης, λόγω των όποιων απαγορεύσεων, η πραγματικότητα όμως μεσο-μακροπρόθεσμα θα είναι πολύ χειρότερη αν δε δοθεί στις επιχειρήσεις η δυνατότητα διευθέτησης των ωρών εργασίας αλλά και κατάργησης των θέσεων που δε χρειάζονται πλέον λόγω της μεγάλης πτώσης των πωλήσεών τους.