ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ

Αγαπητά μέλη,

Μετά από τις παρεμβάσεις των Συνδέσμων υπόδησης και ένδυσης ΕΛΣΕΒΒΥΕ, ΣΕΠΕΕ, ΣΚΕΕ δόθηκε λύση στο θέμα της έκπτωσης των ενοικίων των επιχειρήσεων των εν λόγω κλάδων που πλήττονται σημαντικά λόγω του κορωνοϊού – COVID 19.

Χθες δημοσιεύθηκε η απόφαση 13272/Δ1.4607 του υπουργού Εργασίας κ. Βρούτση με την οποία τροποποιείται η απόφαση 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019).

 
Με βάση τη νέα απόφαση παρέχεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα έκπτωσης του ενοικίου της επαγγελματικής μίσθωσης εφόσον η λειτουργία τους έχει ανασταλεί βάσει ΚΑΔ (κύριας δραστηριότητας την 20.3.2020 ή δευτερεύουσας δραστηριότητας βάσει ακαθάριστων εσόδων ή κύριας δραστηριότητας υποκαταστήματος /των) ή προσωρινά απαγορευτεί με εντολή δημόσιας αρχής.