ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Η ιστορία πίσω από το όνομα CHANIOTAKIS, μέσα από το spot της COSMOTE στα πλαίσια της διάκρισης της εταιρείας στην ενέργεια «Επόμενη Γενιά Επιχειρήσεων».