ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Στο φύλλο 2983 (30 Αυγούστου 2017) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις για την Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

Μπορείτε να κατεβάσετε το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεωςεδώ