ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ

Γνωρίζω από τι υλικά αποτελείται το παπούτσι που αγοράζω!

Δύο υποδήματα μπορεί να φαίνονται ίδια, αλλά στην πραγματικότητα να μην είναι.

Η διαφορά οφείλεται στο ότι αποτελούνται από διαφορετικά υλικά και αυτό έχει σημασία τόσο για την ποιότητά τους, όσο και για τη χρήση τους.

Για να γνωρίζετε τι αγοράζετε, μάθετε και ζητάτε τα σήματα του παπουτσιού στο κατάστημα.

Αναζητήστε στο κατάστημα και σε κάθε σημείο πώλησης υποδημάτων (π.χ. πολυκατάστημα) τον πίνακα επισήμανσης υποδημάτων.

Η επισήμανση των υποδημάτων, τόσο στο κατάστημα, όσο και στο παπούτσι, είναι υποχρεωτική (σύμφωνα με την Οδηγία 94/11/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23/03/1994, αγορανομική διάταξη αρ. 9/95).

Αναζητήστε την ετικέτα επισήμανσης. Δίπλα στο καθένα από τα τρία μέρη του υποδήματος φαίνεται το υλικό από το οποίο αποτελείται.

Ορισμένα παραδείγματα:

  • Σημαίνει ότι το πάνω μέρος, το εσωτερικό μέρος και η σόλα του παπουτσιού είναι δερμάτινα.
  • Σημαίνει ότι το πάνω μέρος και το εσωτερικό μέρος είναι δερμάτινα και η σόλα από άλλο υλικό.
  • Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα υλικά αναφέρονται τα δύο κυριότερα.