Η ΝΕΑ ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με το Access2Markets, τη νέα πύλη για τους εξαγωγείς και εισαγωγείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το εμπόριο.

Όλο το περιεχόμενο που ήταν προηγουμένως στη βάση δεδομένων της Market Access και στο Trade Helpdesk είναι πλέον στο Access2Markets και είναι διαθέσιμο και στις 24 επίσημες γλώσσες της Ε.Ε.

Η πύλη είναι διαθέσιμη στα αγγλικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/ και στα ελληνικά στη διεύθυνση https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/el/content/agora-tis-ee.

Εκτός από τις βασικές πληροφορίες ανά χώρα, σχετικά με τους όρους εισαγωγής και εξαγωγής, η Access2Markets περιέχει:

  • Βήμα προς βήμα οδηγούς εισαγωγής / εξαγωγής αγαθών και υπηρεσιών.
  • Λεπτομερείς οδηγίες για τους κανόνες προέλευσης
  • Ένα εργαλείο αξιολόγησης για την προέλευση του προϊόντος
  • Επεξήγηση της εμπορικής ορολογίας.
  • Παραδείγματα για το πώς ορισμένοι δασμοί θα μειωθούν με την πάροδο του χρόνου.
  • Γραφήματα με στατιστικά στοιχεία του εμπορίου.

     

Μπορείτε να βρείτε έναν αναλυτικό οδηγό για τον τρόπο εργασίας με το Access2Markets στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-196216?&lg=OR