ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΟΓΩ COVID

H Περιφέρεια Αττικής θα στηρίξει τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής που πλήγηκαν οι δραστηριότητές τους λόγω του COVID.

Αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020) θα διαθέσει μέσω ειδικού προγράμματος 200.000.000 €, για να χορηγήσει κεφάλαιο κίνησης σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Το ύψος της ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο θα είναι από 5.000 € ως 50.000 €.

Η  περίοδος υποβολής των αιτήσεων, που θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis, είναι από τις 12/10/2020 ως τις 6/11/2020.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και τους όρους χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης θα παρέχονται από το κεντρικό γραφείο πληροφόρησης του ΕΦΕΠΑΕ, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 39, 10564, Αθήνα, στο τηλέφωνο 2130166100 και στο e-mail attica-covid@elanet.gr.

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ