ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Με ανακοίνωση του υπουργού εργασίας κ. Βρούτση το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ θα καλύπτει και μέρος των εργοδοτικών – ασφαλιστικών εισφορών για το χρόνο που ο εργαζόμενος δε θα εργάζεται.

Ειδικότερα, από 15 Ιουνίου μέχρι και 31 Ιουλίου, η Πολιτεία θα καταβάλει το 60% των εργοδοτικών – ασφαλιστικών εισφορών των εργαζόμενων για το χρόνο που αυτοί δεν εργάζονται, ως ένα επιπλέον κίνητρο για τις επιχειρήσεις προκειμένου να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους.

Με το υφιστάμενο πρόγραμμα οι επιχειρήσεις έπρεπε να καλύπτουν το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζόμενων για το χρόνο που αυτοί δεν εργάζονται.

Με δήλωση του υπουργού Οικονομικών κ. Σταϊκούρα αυτό θα γίνει εφικτό με την αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”, με επιπλέον 190 εκατ. ευρώ, ειδικά για την πρώτη περίοδο εφαρμογής του, κατά την οποία τα έσοδα των επιχειρήσεων είναι ακόμα συμπιεσμένα.

Η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία κατατίθεται άμεσα στη Βουλή.

Σημειώνεται ότι η θέση του ΕΛΣΕΒΒΥΕ για το συγκεκριμένο θέμα είναι η κάλυψη του συνόλου των εργοδοτικών – ασφαλιστικών εισφορών των εργαζόμενων από το κράτος για το χρόνο που αυτοί δεν εργάζονται.