ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Μετά την παρέμβαση του Συνδέσμου μας, σε συνεργασία με τους ΣΕΠΕΕ και ΣΚΕΕ, οι κλάδοι υπόδησης, ένδυσης και κλωστοϋφαντουργίας συμπεριλήφθηκαν στους επιλέξιμους κλάδους που μπορούν να ωφεληθούν από το τρίτο πακέτο μέτρων στήριξης που εξήγγειλε η Κυβέρνηση λόγω του κορωνοϊού-COVID 19.

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ – ΦΕΚ Τεύχος Α 68/20-03-2020) δίνονται οδηγίες προς τις επιχειρήσεις για τον τρόπο και τις προϋποθέσεις με τις οποίες μπορούν να θέσουν μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων τους σε καθεστώς αναστολής των συμβάσεων εργασίας για διάστημα ενός μήνα.

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις των κλάδων υπόδησης, ένδυσης και κλωστοϋφαντουργίας μπορούν να θέσουν το σύνολο ή μέρος του προσωπικού τους σε καθεστώς αναστολής των συμβάσεών τους. Για το διάστημα αυτό οι εργαζόμενοι θα δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 800 ευρώ, ενώ παράλληλα η ασφαλιστική δαπάνη των εργαζομένων θα καλυφθεί από το κράτος.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο του άρθρου 11 της ΠΝΠ εδώ