ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκε το νέο πρόγραμμα με τίτλο «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις των κλάδων ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας (πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες – ΠΔΒ) οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ισολογισμού τους δεν ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα κυμαίνονται από 15.000 έως 200.000 ευρώ. Το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 40%. Σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού το ποσοστό μπορεί να αυξηθεί κατά 10%.

Μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνονται οι δαπάνες που αφορούν: εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση κτιριακών υποδομών και περιβάλλοντα χώρου, αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού, άυλες δαπάνες (προβολή-προώθηση-εκθέσεις-έντυπο υλικό, διαφημιστικές καταχωρίσεις, δημιουργία και αναβάθμιση ιστοσελίδων κλπ), καθώς και δαπάνες μισθολογικού κόστους (έως 24.000 ευρώ).

Η έναρξη υποβολής των προτάσεων θα ξεκινήσει στις 7 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί στις 20 Μαΐου.

Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα:  http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=16&cs=