ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» έχει αναλάβει ως δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης : «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες»

Αντικείμενο της Πράξης είναι η υλοποίηση δράσεων επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης, πιστοποίησης και πρακτικής άσκησης σε 2.000 άνεργες γυναίκες ηλικίας έως 49 ετών (εγγεγραμμένες στα μητρώα ανεργίας της ΔΥΠΑ, τ. ΟΑΕΔ).

Η υλοποίηση της Πράξης θα καλύψει το σύνολο των Περιφερειών της χώρας.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες», το Ινστιτούτο Εργασίας προσκαλεί επιχειρήσεις να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον σας για την προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης προκειμένου να ενταχθούν στο Μητρώο Επιχειρήσεων.

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης αφορούν 2.000 καταρτιζόμενες διάρκειας 400 ωρών που συμμετέχουν σε προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών σε θεματικά αντικείμενα συναφή με ειδικότητες του κλάδου της Δημιουργικής Βιομηχανίας.

Οι επιχειρήσεις που θα εντάσσονται στο Μητρώο Επιχειρήσεων της Πράξης, είναι αυτές που θα καλύψουν κατά προτεραιότητα τις ανάγκες πρακτικής άσκησης του έργου και θα έχουν τη δυνατότητα να απασχολήσουν για 400 ώρες τις καταρτιζόμενες των προγραμμάτων κατάρτισης.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής