ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

Ο ΕΛΣΕΒΒΥΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Capacity building to the Mongolian vegetable tanned yak leather cluster on bio-leather and bio-leather products (SWITCH/2021/428-657)» προτίθεται να αναθέσει τμήμα του έργου σε εξωτερικό ερευνητή.

Αναλυτικά στοιχεία περιλαμβάνονται στα κάτωθι αρχεία:

Ημερομηνία λήξης προσφορών: 10/10/2022