ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ/ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ

Ο τομέας του δέρματος στο Μπαγκλαντές είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένος και συμβάλλει σημαντικά στο ΑΕΠ. Σύμφωνα με το Γραφείο Προώθησης Εξαγωγών του Μπαγκλαντές (EPB), η συνεισφορά του τομέα του δέρματος στο συνολικό ΑΕΠ ήταν 0,24% το 2010. Επιπλέον, ο τομέας του δέρματος αντιπροσωπεύει το 9% των συνολικών εσόδων από εξαγωγές.

Υπό αυτήν την έννοια, η βιομηχανία δέρματος συμβάλλει σημαντικά στα κέρδη από το συνάλλαγμα για τη χώρα. Στην πραγματικότητα, τα δέρματα εξάγονται από το Μπαγκλαντές σε περίπου 53 χώρες του κόσμου. Οι κυριότερες χώρες εισαγωγής είναι το Χονγκ Κονγκ, η Ιταλία, η Κορέα, η Ιαπωνία, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βραζιλία, η Γερμανία, η Κίνα κ.λπ.

Πληροφορίες που λαμβάνονται από διάφορες αξιόπιστες πηγές δείχνουν ότι συνολικά 741.000 άτομα απασχολούνται άμεσα ή έμμεσα στη βιομηχανία δέρματος και στους υποκλάδους της.

Κατεβάστε εδώ τον πλήρη οδηγό Οδηγίες για τις βέλτιστες πρακτικές βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής (SCP) για τον τομέα του δέρματος στο Μπαγκλαντές