ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) εξέδωσε οδηγό για τις αλυσίδες εφοδιασμού στον κλάδο υπόδησης.

Σε αυτόν παρέχονται συστάσεις προς τις επιχειρήσεις για το πως να επιδείξουν τη δέουσα επιμέλεια, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, στις αλυσίδες εφοδιασμού τους.

Κατεβάστε τον οδηγό