ΕΡΓΟ SYL

Έργο SYL: Ανάπτυξη ικανοτήτων για το μογγολικό Vegetable Tanned Yak Leather Cluster σε προϊόντα βιοδερμάτων (SWITCH/2021/428-657)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο SYL θα παρέχει εργαλεία και γνώσεις για την εφαρμογή της χρήσης πιο βιώσιμων τεχνολογιών στον τομέα του μογγολικού δέρματος γιακ.

Η βιομηχανία βυρσοδεψίας είναι μια από τις σημαντικότερες βιομηχανίες στη Μογγολία, ωστόσο εξακολουθεί να βασίζεται σε παραδοσιακές πρακτικές, παλιές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και τεχνικές λεπτομέρειες, οδηγώντας σε μικρό όγκο δερμάτων γιακ που είναι κατάλληλα για είσοδο στην αλυσίδα αξίας. Με βάση αυτό, ο αντίστοιχος τομέας στη Μογγολία έχει μεγάλη ανάγκη για αυξημένη προσοχή στις φιλικές προς το περιβάλλον, πράσινες τεχνολογίες και την κυκλικότητα των προϊόντων.

ΣΚΟΠΟΣ

Το έργο στοχεύει να υποστηρίξει το μογγολικό Vegetable Tanned Yak Leather Cluster για τη βελτίωση της κυκλικής οικονομίας στη διαδικασία παραγωγής τους.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  • Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής.
  • Βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων.
  • Υιοθέτηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας, προκειμένου να επιτραπεί η ενσωμάτωση των μελών της σε παγκόσμιες πιο πράσινες αλυσίδες αξίας και εφοδιασμού.

ΕΤΑΙΡΟΙ

  • European Profiles S.A.
  • Mongolian National Chamber of Commerce and Industry (MNCCI)
  • INESCOP
  • Hellenic Association of Footwear Manufacturers and Exporters (ELSEVIE)
  • Vakakis and Associates – Rural Development Consultants S.A.
  • Mongolian Association of Leather Industry (MALI)
  • Brand Gutal LLC

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΝΕΑ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ