Η αφοσίωση του ανθρώπινου δυναμικού και η εμπιστοσύνη των πελατών της εταιρείας, αποτελούν τους βασικούς πυλώνες καταξίωσης της Ν.Ι. ΜΙΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. στο χώρο της υπόδησης. Στόχος της εταιρείας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη με τη δημιουργία νέων στρατηγικών συνεργασιών, αλλά και η διατήρηση και ενδυνάμωση των πελατών της, επιχειρώντας πάντοτε με υπευθυνότητα και συνέπεια απέναντί τους.