ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ – ΥΠΟΔΗΣΗΣ – ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οι Σύνδεσμοι ένδυσης (ΣΕΠΕΕ, ΣΚΕΕ) και υπόδησης (ΕΛΣΕΒΒΥΕ) προγραμματίζουν να αναπτύξουν συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τα μέλη τους στα χρηματοοικονομικά θέματα.

Στα πλαίσια αυτά σχεδιάστηκε και στάλθηκε εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο καταγραφής των επιχειρησιακών τους αναγκών.

Η συγκέντρωση και η καταγραφή των αναγκών των επιχειρήσεων θα αποτελέσει τη βάση για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών προς τα μέλη.

Παρακαλούμε θερμά όπως επιστρέψετε συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο ως τις 8 Δεκεμβρίου, είτε μέσω email, είτε μέσω fax στα γραφεία του ΕΛΣΕΒΒΥΕ.