ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Από τον Απρίλιο είναι σε εφαρμογή ο νέος κώδικας δεοντολογίας με τον οποίο ορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας των εκπτώσεων και των προσφορών και γενικά η διαδικασία αυξομείωσης των τιμών πώλησης.

Οι επιχειρήσεις που έχουν καταστήματα λιανικής και e-shops πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές γιατί τα προβλεπόμενα πρόστιμα είναι πάρα πολύ υψηλά.