ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Η Μεγάλη Βρετανία αποχώρησε από την ΕΕ και ως εκ τούτου υπάρχουν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις θα διαθέτουν τα προϊόντα τους στην συγκεκριμένη αγορά. Η σήμανση UKCA (UK Conformity Assessed) αποτελεί την νέα σήμανση για προϊόντα που θα εξάγονται στην Μεγάλη Βρετανία (Αγγλία, Ουαλία και Σκωτία). Η σήμανση καλύπτει τα περισσότερα προϊόντα που απαιτούσαν προηγουμένως τη σήμανση CE και, όπως το σήμα CE, αποδεικνύει ότι τα προϊόντα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις. Οι ελληνικές εταιρείες θα πρέπει να είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν τη σήμανση UKCA από την 1η Ιανουαρίου 2023 για τα περισσότερα προϊόντα, αν και προτείνεται η χρήση της σχετικής σήμανσης UKCA το συντομότερο δυνατό.

Επισημαίνεται ότι προβλέπεται εξαίρεση για ιατρικά και σχετικά τεχνολογικά προϊόντα, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούν τη σήμανση UKCA έως την 1η Ιουλίου 2023.

Σχετικές αναλυτικές πληροφορίες και βίντεο:


Πηγή: Enterprise Greece