ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ

Η σχολή Ασκαρδαμυκτί εγκαινιάζει ένα νέο σεμινάριο “Επιδιόρθωσης & Συντήρησης Υποδημάτων” διάρκειας 48 ωρών (16 τρίωρα μαθήματα μία φορά την εβδομάδα).

Στα μέλη του ΕΛΣΕΒΒΥΕ παρέχεται έκπτωση 10% στα τμήματα που αφορούν το υπόδημα (και το ετήσιο τμήμα σχεδίου και κατασκευής).

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες