ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ

Με την απόφαση υπ’ αριθμόν 113169/28-12-2023, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, επέρχεται τροποποίηση στην Εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας και στην υποχρέωση Καταχώρισης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Ειδικότερα, από την 01/01/2024 εντάσσονται υποχρεωτικά στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας οι επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα στον κλάδο της βιομηχανίας καθώς και οι επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα στον κλάδο του λιανεμπορίου.

Μέχρι πρότινος, η ψηφιακή κάρτα εργασίας ήταν υποχρεωτική μόνο για τις τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ.

Μεταξύ των κλάδων της βιομηχανίας που εντάσσονται στην ψηφιακή κάρτα εργασίας συμπεριλαμβάνονται και οι κλάδοι ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας.

Για τους προαναφερόμενους κλάδους οι διοικητικές κυρώσεις (επιβολές χρηματικών προστίμων) θα αρχίσουν να επιβάλλονται:
• Για τις επιχειρήσεις του κλάδου της βιομηχανίας από την 1/4/2024.
• Για τις επιχειρήσεις του κλάδου του λιανεμπορίου από την 2/5/2024.
• Για αμφότερους τους κλάδους με αριθμό εργαζομένων που δεν υπερβαίνει τους 10 από τις 13/5/2024.