ΠΡΟΦΙΛ ΕΛΣΕΒΒΥΕ

Ο ΕΛΣΕΒΒΥΕ (Ελληνικός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιοτεχνών – Βιομηχάνων Υποδημάτων & Εξαγωγέων) ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1980 και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Βιομηχανιών Υπόδησης (CEC).

Σύμφωνα με το καταστατικό του, βασική επιδίωξη του Συνδέσμου είναι η προώθηση, σε Ελλάδα και εξωτερικό, των συμφερόντων του κλάδου υπόδησης και των επιχειρήσεων – μελών του που δραστηριοποιούνται σε αυτόν.

Στα πλαίσια αυτά, ο ΕΛΣΕΒΒΥΕ αναπτύσσει μια πλούσια σειρά δραστηριοτήτων, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.

ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

 • Επικοινωνεί συστηματικά με τη Δημόσια Διοίκηση, κοινωνικούς εταίρους και άλλους φορείς, όπου προβάλει απόψεις και προάγει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη του κλάδου.
 • Πληροφορεί συστηματικά τα μέλη του με ημερίδες και ενημερωτικά δελτία για τα οικονομικά, τεχνολογικά, εμπορικά και κοινοτικά θέματα και προγράμματα που άπτονται της δραστηριότητας του κλάδου.
 • Υπογράφει την Κλαδική Σύμβαση Εργασίας.
 • Προβάλει στον Τύπο την ελληνική υποδηματοποιία.
 • Ενημερώνει τις επιχειρήσεις του κλάδου και τους καταναλωτές σχετικά με την επισήμανση υποδημάτων και την εφαρμογή της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας.
 • Υποδέχεται και ενημερώνει κάθε ξένο αγοραστή που ενδιαφέρεται για την ελληνική παραγωγή.
 • Εκπροσωπεί την υποδηματοποιία σε κάθε επιχειρηματική εκδήλωση, συνέδρια και επιτροπές που άπτονται της δραστηριότητάς της.
 • Παρακολουθεί τις εξελίξεις στην τεχνολογία και εκπαίδευση.
 • Εκπονεί, συλλέγει και επεξεργάζεται στατιστικές και μελέτες για την υποδηματοποιία.
 • Οργανώνει ημερίδες για τα καταστήματα λιανικής με στόχο την ανάπτυξη συστηματικής επικοινωνίας μεταξύ εγχώριας παραγωγής και εμπορίας υποδημάτων.
 • Εκδίδει το Yashoe, ειδικό ενημερωτικό δελτίο για τις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών πληροφορικής στον κλάδο.
 • Συμβάλλει στην ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής στον κλάδο με τη δικτυακή του υποδομή και την εγκατάσταση ειδικών λογισμικών στους τομείς οργάνωσης παραγωγής υποδημάτων.
 • Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής (ERP) για επιχειρήσεις υπόδησης.

ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ

 • Επικοινωνεί συστηματικά με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διοργάνωση της κοινοτικής πολιτικής στον κλάδο.
 • Εκπροσωπεί τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Βιομηχανιών Υπόδησης (CEC).
 • Συμμετέχει σε κοινοτικές αποστολές διαβουλεύσεων και προώθησης εξαγωγών σε τρίτες χώρες.
 • Εκπονεί μελέτες και συλλέγει στοιχεία για ξένες αγορές.
 • Συνεργάζεται με αντίστοιχους φορείς χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κοινά κοινοτικά προγράμματα.
 • Προβάλλει την ελληνική υποδηματοποιία με εκδόσεις, καταχωρήσεις και εκδηλώσεις.
 • Διοργανώνει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων του κλάδου σε εκθέσεις και δειγματισμούς εξωτερικού.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ρότζερ Βρεχόπουλος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Γεώργιος Αλυσανδράτος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Σπύρος Χανιωτάκης

ΤΑΜΙΑΣ:
Νικόλαος Περιμένης

ΜΕΛΗ:
Δημήτρης Φανουργιάκης
Στέφανος Μεντζέλος

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ:
Λεωνίδας Τσινιβίδης (1990)
Δημήτρης Παληοκώστας (2002)

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ:
Αρης Μοροχλιάδης
Λεωνίδας Τσινιβίδης
Χρήστος Χριστοδουλίδης
Θανάσης Μακρίδης
Ηλίας Μεντζέλος
Δημήτρης Παληοκώστας
Παντελής Ιωάννου
Θεόδωρος Βαβουλάς
Χρήστος Καραβασίλης